Sales
text

Gebruik Sales Navigator

Module 2

Heel belangrijk tool om snel je doelgroep te kunnen selecteren en benaderen

Module Structure

De Basics 1 Les

Instellen Sales Navigator

Dit zijn de basis instellingen

Het vinden van je doelgroep 2 Lessen

Filters

Zo werken de filters

Opslaan lijsten

Zo sla je lijsten op en kun je ze onderhouden

Pen
>