Teamcoaching

Benoemen en begrijpen

Naast individuele coaching verzorgt U Town ook teamontwikkeling trajecten. Teams zijn als kleinste, wendbare eenheden van een organisatie het beste aangrijpingspunt voor een goed presterende en flexibele organisatie. Om organisatiedoelen te bereiken, zien we samenwerking en specialisatie binnen en tussen teams steeds belangrijker worden.

Groepsdynamica

Door de groepsdynamica (die soms al jaren is ingesleten) zijn deze trajecten complexer, maar in de kern komt de aanpak overeen. Binnen een team wil je niet alleen het maximale uit jezelf halen, ook uit elkaar. Dat gaat meestal niet vanzelf, omdat elk mens anders denkt, voelt en handelt. Deze onderlinge verschillen hoeven niet te verdwijnen, maar we kunnen ze wél benoemen en begrijpen. Op die manier komen we nader tot elkaar. Een gezamenlijk doel is dan geen last meer, het is een uitdaging waar iedereen energie van krijgt. Deze complexe trajecten van teamcoaching zijn gericht op het benutten van de groepsdynamica.

Deze filosofie is de kern van onze teamcoaching:

“I can count on you, you can count on me”

Begrip en draagvlak

Teams aansturen, uitvoerend aanhaken, beleid maken, strategisch meedenken, op U Town kun je rekenen. Wij werken resultaatgericht en maken dit graag meetbaar. Doordat wij snel schakelen en belangen en verhoudingen feilloos aanvoelen, creëren wij begrip en draagvlak binnen jouw organisatie, afdeling of team. Medewerkers vergeten dat wij ‘van buiten’ komen, als een kameleon gaan wij op in elke bedrijfscultuur.

Meer lachen

Wij zijn verbeteraars. Niet op een betweterige manier, maar op een betrokken, enthousiasmerende en integere manier. Vaak ook met humor, want er mag best wat meer gelachen worden. Problemen lossen wij op door anderen te faciliteren en in stelling te brengen. Succes is veel mooier als iedereen zich er verantwoordelijk voor voelt.

Effectieve Communicatie en Samenwerking

Effectieve communicatie is de ruggengraat van elk succesvol team. Onze teamcoaching helpt om heldere, open communicatielijnen te ontwikkelen. Dit omvat trainingen in actief luisteren, constructieve feedback geven en ontvangen, en het hanteren van conflicten. Het doel is om een omgeving te creëren waarin elk teamlid zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Rol en Verantwoordelijkheid

Een ander cruciaal aspect van teamontwikkeling is het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt overlappingen of gaten in de teamdynamiek. We werken samen met jouw team om ieders unieke vaardigheden te identificeren en te benutten, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Doelen Stellen en Behalen

Het stellen van duidelijke, haalbare doelen is essentieel. Wij helpen teams bij het definiëren van hun doelen en het opstellen van een realistisch plan om deze te bereiken. Dit omvat het volgen van vooruitgang en het regelmatig evalueren en bijstellen van doelen.

Teambuilding en Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van elk sterk team. Onze teambuildingactiviteiten zijn ontworpen om vertrouwen en kameraadschap te bevorderen. Dit kan variëren van samenwerkingsopdrachten tot creatieve probleemoplossende oefeningen.

Flexibiliteit en Aanpassingsvermogen

In de snel veranderende zakelijke wereld is het vermogen om je snel aan te passen van onschatbare waarde. Wij leren teams hoe ze flexibel kunnen blijven en zich effectief kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, uitdagingen en technologieën.

Empowerment en Zelfsturing

Empowerment is een krachtig middel om teams zelfstandiger en verantwoordelijker te maken. Door teams de tools en het vertrouwen te geven om zelf beslissingen te nemen, bevorderen we een cultuur van innovatie en eigenaarschap.

Feedback en Continue Verbetering

Continu leren en verbeteren is essentieel. Wij leren teams hoe ze constructieve feedback kunnen gebruiken als een hulpmiddel voor persoonlijke en professionele groei.

Balans tussen Werk en Privé

We erkennen het belang van een gezonde balans tussen werk en privé. Gelukkige, uitgebalanceerde teamleden zijn productiever en creatiever. Wij bieden strategieën om deze balans te bereiken en te behouden.

Meetbare Resultaten

We richten ons niet alleen op het proces, maar ook op de uitkomsten. Ons doel is om meetbare verbeteringen in teamprestaties te leveren, wat zich vertaalt in concrete resultaten voor jouw organisatie.

Duurzame Verandering

Ons doel is niet alleen om teams op korte termijn te verbeteren, maar om duurzame veranderingen teweeg te brengen die lang na onze betrokkenheid voelbaar blijven.

Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition
>