Methoden

Wat de missies naar de maan pas écht mogelijk maakte? Doorbraken in natuurkunde en techniek en methodische toepassing daarvan. Ook bij U Town werken we met bewezen methodes. Dat geeft jou en ons houvast en inzicht.

SCORE

Onze SCORE-methode is een integrale salesaanpak. We verbeteren salesstrategieën en rollen dit binnen de gehele organisatie uit. Van de juiste mindset in het management, tot de vaardigheden van individuele medewerkers. De SCORE-methode bestaat uit vijf fasen:

S

Strategische analyse
Interviews met (een deel van) het salesteam en salesmanagement. Deskresearch en analyse van commerciële hulpmiddelen en ondersteunende materialen, je klanten en je concurrenten.

C

Concept plan van aanpak
Interactieve presentatie van de geconstateerde verbeterpunten, vertaald naar een concreet stappenplan met de te realiseren doelen, weggezet in de juiste volgorde en tijd. Verbetermogelijkheden die opgepakt kunnen worden op het vlak van Sales Strategie, Sales Structuur, Sales Cultuur & Leiderschap, Sales en Managementvaardigheden en Sales Tools.

O

Operatie en actie ondernemen
Actie ondernemen betekent dingen in gang zetten die direct naar je doel leiden. Het woord direct is essentieel. Iets lezen over anderen die actie hebben ondernomen is niet hetzelfde als zelf actie
ondernemen. Iets doen dat niets te maken heeft met je doel is ook geen actie ondernemen. Hoe korter de tijd tussen denken aan actie ondernemen en het daadwerkelijk doen hoe dichter je bij je doel komt.

R

Resultaten meten (ROI & ROE)
Aantoonbaar ROI en ROE vinden wij vanzelfsprekend. Openheid, eerlijkheid en goede gesprekken zijn de basis van wat we doen, maar leiden nooit af van het doel: meetbare meerwaarde. Het volledig benutten van de potentie is uitgangspunt van wat we doen. In onze werkwijze zetten we die potentie voorop, zodat jij, je team én je organisatie verder komen.

E

Evalueren en Aanscherpen
Een continu proces van waar nodig bijsturen, om samen met u de return on investment van uw investering in uw organisatie en mensen te kunnen behalen. In co-management, coaching en sparring, met als doel om de in gang gebrachte veranderingen in uw organisatie en bij uw mensen te laten beklijven richting de toekomst.

Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition
>